bystricany.sk bystricany.sk - Obec Bystri?any

bystricany.skWebsite Profile

Title: Obec Bystri?any
Keywords: Obec Bystri?any, mestsky úrad, samospráva Bystri?any
Description:Oficiálna stránka obce Bystri?any
lptelecom.ca is ranked 25408406 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $2,503. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. lptelecom.ca has 43% seo score.

bystricany.sk Information

Website / Domain:bystricany.sk
Website IP Address:93.184.77.79
Domain DNS Server:ns2.webhouse.sk,ns1.webhouse.sk

bystricany.sk ranks

Alexa Rank:13804470
EveryoneDomain Rank:1
Google Page Rank:0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

bystricany.sk Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value:$8,752
Daily Revenue:$23
Monthly Revenue:$719
Yearly Revenue:$$8,752
Daily Unique Visitors:2,206
Monthly Unique Visitors:66,180
Yearly Unique Visitors:805,190

bystricany.sk WebSite Httpheader

StatusCode 200
Vary Accept-Encoding,User-Agent
Connection Keep-Alive
Transfer-Encoding chunked
Content-Type text/html
Server Apache
Date Sat, 22 Sep 2018 02:52:15 GMT

bystricany.sk WebSite Httpheader

Keyword Count Percentage
Obec Bystri?any 2 1.57%
mestsky úrad 0 0.00%
samospráva Bystri?any 0 0.00%

bystricany.sk Similar Website

Domain WebSite Title
obeczatcany.cz Obec ?at?any
prievidzanet.sk PrievidzaNET - kvalitny internet | Prievidza, Partizánske, Bojnice, Handlová, Nováky, Bystri?any, ?...
prievidza.net PrievidzaNET - kvalitny internet | Prievidza, Partizánske, Bojnice, Handlová, Nováky, Bystri?any, ?...
vazany.cz Obec Vá?any - Vá?any
sucany.sk Obec Su?any
obecbrezany.com Obec Bre?any
zakrany.cz Obec Zak?any
rajcany.sk Obec Raj?any
olsany.org Obec Ol?any
outesany.cz Obec T?any
bucany.sk Obec Bu?any
obechradcany.cz Obec Hrad?any | úvod
olsany.cz Obec Ol?any
luzany.cz Obec Lu?any
obecdobrany.cz Obec Dob?any | úvod
obeczahorany.cz Obec Zaho?any
nabocany.cz Obec Nabo?any - úvod
borcany.sk Obec Bor?any

bystricany.sk Alexa Rank History Chart

bystricany.sk aleax

bystricany.sk Html To Plain Text

Obec Bystri?any O obci.... Heraldické znaky Geografia História obce Pamiatky Osobnosti obce Kronika Termal Bystri?any Samospráva.... Vedenie obce Pracovníci obce Obecné zastupite?stvo Komisie pri OZ Hlavny kontrolór obce ZPOZ Matrika Obecny úrad.... úradné dni a hodiny Oznamy Kontakt Verejné vyhlá?ky územny plán Vyrub drevín.... Informácie Správne konania ?tatistické údaje.... Obyvatelia obce Tla?ivá.... Dane a poplatky Byty Stavebné Iné úradné dokumenty.... Uznesenia VZN obce Smernice a predpisy Rozpo?et Povinné zverejňovanie.... Zákazky s nízkou hodnotou Zmluvy Faktúry Objednávky Iné Verejné obstarávanie.... Profil verejného obstarávate?a Dodávka zemného plynu Kultúra.... Kultúrne zariadenia Záujmové krú?ky a skupiny Pravidelné podujatia ?kolstvo.... Z? s M? Bystri?any ?port.... TJ Bystri?any Hokejovy klub Stolny tenis Turistika Organizácie a zdru?enia.... Urbárske pozemkové spolo?enstvo Projekty Eú.... Ochrana ovzdu?ia-nákup ?istiaceho auta Rekon?trukcia miestnej komunikácie Rekon?trukcia Z? s M? Bystri?any Revitalizácia centrálnej zóny obce Zlep?enie systému odpadového hospodárstv Rekon?trukcia verejného osvetlenia Spravodajstvo Telefónny adresár Termal dokumenty.... Zmluvy Faktúry Objednávky Vyh?adaj Inzercia .. V?etky inzeráty/prida?.... Spravodajstvo Zájazd do Nitry divadelné predstavenie... Po?et zobrazení: 27. Verejná vyhlá?ka - zhroma?denie vlastníkov po?ovnych pozemkov... Po?et zobrazení: 57. Harmonogram vyvozu separovanych zlo?iek odpadu... Po?et zobrazení: 95. Evidencia ?tandardov kvality za oblas? VODA úrad pre reguláciu sie?ovych odvetví... Po?et zobrazení: 74. úZEMNY PLáN OBCE BYSTRI?ANY AKTUALIZáCIA 2015, ZMENY A DOPLNKY ?.2... Po?et zobrazení: 457. Mapa obce Video o obci Náhodná fotografia Na za?iatok stránky | Na úvodnú stránku | Mapa stránok | (c)2007 . Obec Bystri?any. Administrátor obsahu: Technicky administrátor a autor portálu: Ing. Milan ?uroch (r65 studio), 0908 519 314. XHTML 1.0 valid

bystricany.sk Whois

Domain Name: BYSTRICANY.SK


The data contained in Everyone.domains, LLC's WhoIs database,
while believed by the company to be reliable, is provided "as is"
with no guarantee or warranties regarding its accuracy. This
information is provided for the sole purpose of assisting you
in obtaining information about domain name registration records.
Any use of this data for any other purpose is expressly forbidden without the prior written
permission of EveryOne.domains, LLC.By submitting an inquiry,
you agree to these terms of usage and limitations of warranty.In particular,
you agree not to use this data to allow, enable, or otherwise make possible,
dissemination or collection of this data, in part or in its entirety, for any
purpose, such as the transmission of unsolicited advertising and
and solicitations of any kind, including spam.You further agree
not to use this data to enable high volume, automated or robotic electronic
processes designed to collect or compile this data for any purpose,
including mining this data for your own personal or commercial purposes.


Please note: the registrant of the domain name is specified
in the "registrant" section.In most cases, Everyone.domains, LLC
is not the registrant of domain names listed in this database.";

For more information on Whois status codes, please visit
https://www.icann.org/resources/pages/epp-status-codes-2014-06-16-en